Skyddar batteriet mot överurladdning och kan användas som en på/av-brytare.

Batteriskyddet Smart BatteryProtect kopplar ifrån batteriet från icke-väsentliga belastningar innan 
det är helt urladdat (vilket skulle skada batteriet) eller innan det är otillräckligt för att starta motorn. 
På/av-ingången kan användas som en på/av-brytare för systemet. 

Spänningsområde 12/24 volt
 
Smart BatteryProtect känner automatiskt av systemspänningen endast en gång. 

Bluetooth: programmering utan problem 

När du använder Bluetooth för att programmera 
Smart BatteryProtect kan vilka nivåer för i- och urkoppling som helst ställas in. 
Alternativt kan en av de nio fördefinierade i- och urkopplingsnivåerna ställas in med programmeringsstiftet 
(se manualen). Bluetooth kan avaktiveras vid behov. 

Särskild inställning för litiumjonbatterier 

I detta läge kan BatteryProtect styras av VE.Bus BMS. Obs: BatteryProtect kan även användas som en 
laddningsbrytare mellan en batteriladdare och ett litiumjonbatteri. Se kopplingsschema i manualen. 

Extra låg strömförbrukning 

Det är viktigt när det gäller litiumjonbatterier, särskilt efter ett driftstopp på grund av låg spänning. 
För ytterligare information vänligen se vårt informationsblad om litiumjonbatterier och manualen för VE.Bus BMS. 

Skydd mot överspänning 

För att skydda mer känsliga belastningar mot överspänning kommer batteriskyddet att koppla bort 
dem om DC-spänningen överstiger 16,3 V respektive 32,6 V. 

Gnistsäker 

Istället för reläer används MOSFET-brytare och därför uppstår ingen gnistbildning. 

Fördröjt larm 

Larmet kan aktiveras om batterispänningen sjunker under den förinställda frånkopplingsnivån i mer än 12 sekunder. 
Att starta om motorn aktiverar därför inte larmet. 
Larmutgången är en kortslutningsskyddad öppen kollektorutgång som kopplas till minuspolen med en maxström 
på 50 mA. Larmutgången används ofta för att aktivera en summer, en LED eller ett relä. 

Fördröjd belastningsfrånkoppling och fördröjd återanslutning 

Belastningen kommer att kopplas från 90 sekunder efter att batterispänningensjunker under det förinställda värdet. 
Om batterispänningen ökar till tröskelvärdet igen inom denna tidsgräns (efter att motorn har startats till exempel), 
kommer belastningen inte att kopplas bort. Belastningen kommer att återanslutas 30 sekunder efter att batterispänningen 
har ökat till mer än det förinställda återanslutningsvärdet.


Teknisk data

 • Maximal kontinuerlig belastningsström: 220A
 • Toppström (under 30 sek): 600A
 • Driftspänningsintervall: 6 –35 V
 • Strömförbrukning:
  BLE På: Påslagen: 1,4 mA Avstängd eller vid driftstopp på grund av låg spänning: 0,9 mA
  BLE Av: Påslagen: 1,2 mA Avstängd eller vid driftstopp på grund av låg spänning: 0,7 mA
 • Larmfördröjning: 12 sekunder
 • Maximal belastning vid larmutgång: 50 mA (kortslutningssäker)
 • Fördröjning av belastningsfrånkoppling: 90 sekunder (omedelbar bortkoppling om det utlöses av VE.Bus BMS)
 • Fördröjning vid belastningsåteranslutning: 30 sekunder
 • Standardtrösklar: Urkoppling: 10,5V eller 21V, Inkoppling: 12V eller 24V
 • Driftstemperaturintervall: Full belastning: -40 °C till +40 °C (upp till 60 % av nominell belastning vid 50 °C)
 • IP-klass: Elektronik: IP67 (ingjutning) Anslutningar: IP00
 • Anslutning: M8
 • Vikt: 0,8kg
 • Dimensioner (h x b x d): 62 x 123 x 120 mm* BatteryProtect är inte avsedd för backström från laddningskällor

Victron Smart Batterivakt 12/24V 220A (Bluetooth)

 • Artikelnummer: BPR122022000
 • Tillgänglighet: I lager
 • 1 595.00KR

 • Exkl moms: 1 276.00KR